Biz kimiz?

GÜN’den isimli podcast projemizi farklı alanlarda akademik çalışmalarını sürdüren üç kişilik bir ekip ile 2018 Eylül ayında başlattık. Amacımız, bu zamana dek çalıştığımız akademik alanları harmanlayarak izlediğimiz filmleri, belgeselleri; dinlediğimiz müzikleri; okuduğumuz kitapları, makaleleri yorumlamak ve tartışmaktı. Bu süreçte de birbirimize ve dinleyenlerimize yeni bilgi ve bakış açıları katmaya çalıştık.

Film sohbetleri ile yayınlarımıza başladık, daha sonraki süreçte Doğu Asya literatüründen Türkçe’ye kazandırılmış olan edebi ve akademik eserlerin tanıtımları ile yayınlarımızı genişlettik.

Gün’den web sitemizde ise bu kitap tanıtımlarını sadece edebi ve akademik eserlerle sınırlı kalmayacak şekilde genişleterek, pek çok farklı kategoride farklı yazarların destekleri ile yayın hayatına devam edeceğiz.

Keyifli okumalar!