Aslıhan R. Zorba – Korece Kelimeler ve Dilbilgisi

Merhaba,

Bu yayınımda Kore dili öğrenmekte olan veya Kore’ye ilgi duyup Korece öğrenme konusunda adım atmaya dilin farklı alfabesinden dolayı çekinen kişilere tanıtmak istediğim kitap Korece Kelimeler ve Dilbilgisi kitabı. Korece öğretmeni Aslıhan Rabia Zorba tarafından kaleme alınan bu gramer kitabı 2020 yılı Ekim ayında Kutlu Kitabevi bünyesinde basılan ve bu alanda yayınlanmış olan güncel eserlerden birisi.

Korece Kelimeler ve Dilbilgisi kitabının önsözünde yazar bu kitabı yazma amacını çok güzel cümlelerle ifade etmiş. Popüler kültür ile dikkat çeken Kore’nin sadece bundan ibaret olmadığını Kore ile ilgilenen herkese vurgulamak amacıyla çıkılan yolda Kore’nin gelişen ekonomi ve teknoloji ülkesi olarak dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olmasının yanında geleneksel kültürü hakkında farkındalık uyandırmak hedefleriyle yazılmış bir kitap. Son olarak da Kore’nin bu geleneksel kültür ve dil yapısının Türk kültürü ve dili ile benzerliğine dikkat çekmeyi amaçlıyor. Şimdi gelin bir Korece öğretmeni tarafından böyle güzel amaçlarla yazılmış bir kitabın içerisinde neler bulabileceğimize bakalım.

Kitap toplamda üç genel başlığa ayrılmış durumda: Hangıl ve Alıştırma 1 ve 2 bölümleri. Her bölüm kendi içerisinde 10’ar alt başlıktan oluşuyor. Ancak bu alt başlıklar içindekiler kısmında isimlendirilmediği için kitabın içerisine girip sayfa sayfa dolaşacağız.

İlk bölüm olan Hangıl bölümünde Korece’nin tarihsel köklerine inen yazar, sırasıyla Türlerine Göre Harfler ve Hece Oluşturma başlıklarında okuyucuyu/öğreniciyi Korece okumaya hazırlıyor. Temel Yazım Hataları ve Okuma Kuralları bölümleriyle devam eden bu bölüm, kitabın tamamında da görebileceğimiz şekilde bol miktarda alıştırma ile destekleniyor. Bu bölümde sanıyorum ki sadece okumaya odaklanmak için Korece kelimeler Hangıl ve okunuşları ile verilmiş ancak anlamları verilmemiş.

Bu bölümdeki okuma alıştırmalarının ardından Hanca başlıklı bölüm geliyor. Çin yazı ve sayı sisteminin Kore diline yansıması hakkında genel bir bilgi verildikten sonra Korece kelimelerin Hanca karşılıklarının olduğu örnek tablolar bulunuyor. Bu tablolarda Kelime, Hanca Karşılığı, Anlamı ve Oluşan Kelime gözüküyor. Aşağıda da görebileceğiniz üzere bu örneklerde kelimelerin Hanca karşılıkları yazılmış ancak Hanca olarak Çin karakteri gösterilmemiş durumda. Bu da bir açıdan Korece öğrenmeye yeni başlayanlar için Çin/Hanca karakterlerden ziyade Korece’ye odaklanmak konusunda faydalı olarak kabul edilebilir. (s.20)

Hitaplar, Kendini Tanıtma, Kelime Sonu Ekleri, Zaman Kalıpları, Düzensiz fiiller, Bağlaçlar, İlgeçler gibi gramer yapıları çok sade ve öğrenici açısından kolay takip edilebilir bir şekilde bol örnekle verilmiş. Bu konuların aralarında da genel bir kelime verilerek bu kelime ile ilgili olan kelimeler tablolar halinde sunularak öğrenicinin kelime haznesini geliştirmek için desteklenmiş durumda. Örneğin aşağıdaki görselden de görebileceğiniz gibi trafik kelimesi verilerek trafik ile ilgili kelimeler hafızamızda aynı çekmecede bulunması adına bir araya getirilmiş.(s.32) Bunun yeni bir dil öğrenirken kelimeleri akılda tutmada oldukça başarılı bir yöntem olduğunu düşünüyorum.

Toplamda 214 sayfadan oluşan Korece Kelimeler ve Dilbilgisi kitabı, yukarıda da belirttiğim gibi içerdiği yoğun alıştırmalar ile öğrencinin konu başında öğrenmiş olduğu bilgileri kendi kendine pratik yaparak ve kendini test ederek akılda kalıcı hale getirmesini hedefliyor. Her dilbilgisi kuralında da öğrenilecek kelimeler ile konu destekleniyor, çekimler yapılıyor.

Çoğu dilbilgisi kitabında gördüğümüz gibi resimlerle dil öğrenimi destekleme tarzı bu kitapta yok. Oldukça sade ve bilgiye odaklı, Korece öğrenen öğrenciyi yoğun bir çalışmaya iten bir kitap var elimizde. Belki kitabın tek eksik yönünün öğrencilerin pratiği için oluşturulan alıştırmaların cevaplarının kitapta bulunmayışı olduğu söylenebilir. Ancak kitabın yazarı @korececi isimli instagram sayfasında ünite ünite cevap anahtarlarını paylaşıyor.

Gelecek yayınımızda yeni bir dil öğrenme konusunda sizlere yardımcı olabilecek bir başka dilbilgisi kitabıyla daha görüşmek üzere,

Hoşçakalın!

S. Göksel Türközü – Çeviri Amaçlı Korece Atasözleri, Deyimler ve Hanca Dörtlemeler

Merhaba,

Bu yazımda Korece öğrenenler ve Korece öğrenmeye ilgi duyanlar için gözden kaçırılmaması gereken bir eseri sizlere tanıtmak istiyorum. Daha önce pek çok yayınımızda Göksel Türközü hocanın çevirileriyle dilimize kazandırılan eserlerin tanıtımına yer vermiştik. Ayrıca kendisinin dil öğrenimi üzerine olan eserlerinden Korece ve Türkçe Arasındaki Benzerlikler üzerine de bir yayın yapmıştık. Bu yayınımızda ele alacağımız Çeviri Amaçlı Korece Atasözleri, Deyimler ve Hanca Dörtlemeler kitabı hem dil öğrenimi konusundaki yayınlarımızı tamamlayıcı nitelikte hem de çeviri eserleri yorumlama yönünden okuyucuları aydınlatacak yönde bir kitap olacak.

Genel okuyucu kitlesi olarak hepimiz Türk edebiyatından eserler okumayı sevdiğimiz gibi çeviri eserleri de mutlaka kitaplığımızda bulundurup okumalarımızı destekliyoruz. Bunlar kimi zaman edebi, kimi zaman akademik olabiliyor. Ancak her daim okumalarımızın sonunda çeviri hakkında yorum yapmak kaçınılmaz oluyor. Kimimiz çevirinin çok akıcı olduğunu belirtirken kimimiz ise okunmayı imkansız hale getirdiğinden dem vuruyoruz. Bazen de çevirmenine göre eser seçtiğimiz oluyor. Bunların arasında eleştiri yaptığımız çevirilerde neyi eksik buluyoruz diye baktığımızda, özellikle de Doğu Asya dillerinden yapılan çevirilerde, karşımıza en çok çıkan yorum kültürel ögeleri barındıran kelimelerin çevirisi konusu oluyor. Pek çok kez sizler de denk gelmiş veya aynı serzenişte bulunmuş olabilirsiniz. Bu ögelerin Türkçe’ye çevirisi konusunda ortak bir dil neden belirlenemiyor sorusu akıllara geliyor veya okuduğumuz eserdeki bir olaya dair internet araması yapmaya kalktığımızda o olaya çeviri yüzünden ulaşamadığımızda canımız sıkılıyor. Okuyucu açısından oldukça haklı serzenişler olsa da çevirmen açısından da bakmak gerekiyor bu konuda bence. Bir eseri Türkçe’ye kazandırırken özellikle Türk kültüründe olmayan sadece çevirisi yapılan dile ait kültürde bulunan ögelerin aktarılmasının ne denli zor olduğu aşikar. Aynı şekilde özel isimlerin kendi dillerinde söyleniş biçimlerine göre Türkçe’ye aktarılması konusunda romanizasyon da zorlayıcı. Bu açıdan dilimize büyük zahmetlerle çevrilen eserlerin çeviri sürecindeki arka planına biraz daha yakından bakmak ve hatta anlayışla bakmak gerekiyor. Bu anlayışı, daha doğrusu bu bakış açısını kendimize katabilmek, eserlerin aslında Türkçe’ye çevrilirken bunun sadece dilbilgisi kurallarından ibaret olmadığını ve çevirmenlerin o eseri bizlerin daha iyi anlayabilmesi ve kitabı o kültürün değerlerine göre okumamızı sağlayan bir süzgeçten geçirdiklerinin de farkına varmamızı sağlıyor.

İşte bu noktada elimizdeki Çeviri Amaçlı yazılan ve bir kültürü en iyi temsil eden ve başka dile çevrilmesi hepimizin kabul edeceği üzere oldukça zor olan atasözleri ve deyimler üzerine yazılan bu eser bir başvuru kitabı haline geliyor. Giriş kısmının ardından kitap ilk olarak Atasözleri ve Deyimsel İfadelerin Çeviri Etkinliğindeki Yeri başlığı ile Kore toplumunda atasözleri ve deyimlerinin kökenleri hakkında ve bunların kültürel olarak günlük hayattaki yerlerinden söze başlıyor. Hemen ardından kitap isminden de anlaşılabileceği üzere üç bölüme ayrılıyor. İlgisi olanlar için bu bölümlerin isimlerini şu şekilde paylaşmak isterim;

 1. Korece Atasözleri
  1. Türkçe Karşılığı olan Korece Atasözleri
  2. Türkçe Karşılığı Deyim olan Korece Atasözleri
  3. Türkçesiyle Zıt Fikirli Atasözleri
 2. Korece Deyimler
  1. Beden Kelimeleri ile İlgili Deyimler
  2. İfadesi Farklı Anlamı Aynı Deyimler
 3. Hanca Dörtlemeler

Seçilen her bir atasözü aşağıda örneğini görebileceğiniz hem Korece yani Hangıl şeklinde verildikten sonra, altında bu atasözünün Türkçe olarak okunuşu ve en sonunda da Türkçe karşılığı verilmiş durumda. Bunun ardından ise Korece atasözlerinin birebir kelime karşılığının Türkçe’ye çevirisi yapılarak ne anlama geldiği ve Türkçe’deki karşılığıyla ilişkisi açıklanmıştır.

Deyimler kısmında ise içerik olarak ikiye ayrıldığını yukarıdaki içindekiler tablosunda belirtmiştim. Beden ile ilgili olan deyimlerde birer tablo şeklinde Korece deyim, okunuşu, Korece asıl anlamı/ifadesi ve Türkçe’de karşılığı olan deyim verilmiştir. İfadesi farklı anlamı aynı olan deyimler ise tıpkı atasözleri gibi Korece versiyonu, Okunuşu ve Türkçe karşılığı şeklinde yazılarak altında açıklamaları verilmiştir.

Hanca Dörtlemeler kısmı kitabın en ilgi çekici kısımlarından biri. Kore kültürünün köklerini anlayabilmek için kesinlikle dikkate alınması gereken ve dilin içerisinde yüzyıllarca kullanılarak süre gelen Çince karakterleri yani Hanca’yı öğrenmek ve hatta çevirebilmek için harika bir rehber niteliğinde. Özellikle Korece içerisinde yer alan Hanca dörtlemeler Göksel Türközü’nün kitapta belirttiği üzere “Korelilerin tarihini, felsefesini, hatta yaşam bilgeliğini barındırıp sadece dört heceden oluşan” ifadelerdir. Toplamda 110 farklı dörtlemenin ele alındığı bu bölümde dörtlemenin Korece yazılışı-Hanca şeklinde yazılışı ve okunuşu yazıldıktan sonra alt bölümde anlamı ve Türkçe’deki karşılığı detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Hemen altında ise dört hanca karakterin tek tek açıklamaları yapılmıştır.

Bir başucu eser niteliğinde olduğunu belirtmiştim değil mi? Okuması ve incelemesi oldukça keyifli olan bu eser 2018 yılında Likya Kitap tarafından yayınlanmış olup toplamda 243 sayfadan oluşmakta.

Kore kültürünün yapı taşlarını yakından tanımaya var mısınız?

Türkiye’deki Japonca Bölümleri

Türkiye’de beş (5) Üniversitede uzmanlık alanı olarak Japonca okunabilmektedir. Bu üniversiteler, Japonca bölümlerinin kuruluş yılları sırasıyla aşağıdaki gibidir:

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Anabilim Dalı ile ilgili ayrıntılı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
http://japonoloji.humanity.ankara.edu.tr/anabilim-dali/

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Japon Dili Eğitimi Anabilim Dalı

Anabilim Dalı ile ilgili ayrıntılı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
http://yde.egitim.comu.edu.tr/japon-dili-egitimi-genel-bilgiler.html

Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi
Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Anabilim Dalı ile ilgili ayrıntılı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
https://edebiyat.erciyes.edu.tr/programlar/Japon-Dili-ve-Edebiyati/Edebiyat-Fakultesi/2/2135

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi
Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Anabilim Dalı ile ilgili ayrıntılı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
https://japondili.nevsehir.edu.tr/tr/hakkimizda

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Yabancı Diller Fakültesi
Japonca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü

Bölüm ile ilgili ayrıntılı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. https://jde.asbu.edu.tr/tr/hakkimizda